top of page

Hvad er zoneterapi?

Teorien bag zoneterapi er, at hele kroppen er afspejlet i reflekszoner under fødderne. Ved at behandle zonerne kan man påvirke kroppens enkelte organer og rette op på den ubalance, som smerter eller spændinger er symptomer på.

Under og på fødderne findes et fuldstændigt kort over hele menneskekroppen. Hver del af kroppen har en zone på fød­derne som kaldes en reflekszone. Hvis der er ømhed i en reflekszone, hænger det sammen med, at en del af kroppen ikke fungerer optimalt. Ved at behandle de ømme refleks­zoner med specielle trykkombinationer, kan man som zoneterapeut påvirke organerne til en bedre funktion, og dermed genopret­te kroppens balance.

 

Mange bruger zoneterapi, selvom de ikke har helbredspro­blemer. De gør det for at vedligeholde en god sundhedstil­stand og som forebyggende behandling. Gennem zoneterapi bliver kroppen renset for affaldsstoffer, så organerne igen kan komme til at fungere optimalt.

Den målbare effekt ved zoneterapi er:

  • ­Øget blodgennemstrømning til området, svarende til det refleksområde som behandles.

  • Øget produktion af neurohormoner, som er smertestillende.

 

Den forebyggende/vedligeholdende behandling anbefales at tages med 1-2 mdr. mellemrum. Imens den mere intensive behandling anbefales i et behandlingsforløb mellem 4-8 behandlinger med 1-2 ugers mellemrum.

bottom of page